Bendravimo etiketas

Kvietimų etiketas

Kvietimas į vestuves

Vestuvės dažniausiai tampa didžiausia šventė besituokiančiųjų gyvenime, todėl bet kuri vestuvių detalė priklauso jiems ir turi būti tokia, kokios nori jie. Kartais galima sau leisti nederinti spalvų, stiliaus ir kitų detalių – svarbu, kad jaunavedžiai džiaugtusi savo švente. Žinoma nevisada gražu ir per didelis „margumynas“. Pastaruoju metu vestuvės tampa jaunavedžių fantazijos ir originalumo išraiška. Vestuviniai kvietimai – priemonė, kuri fantazijos neriboja ir leidžia atskleisti būsimų vestuvių dvasią ir stilių. Ne tik vestuvės, bet ir bet kuri kita šventė ar oficialus renginys prasideda nuo kvietimų. Juk nepaprastai smagu aplankyti draugus ir pakviesti juos į nuostabiausią šventę gyvenime.
Rengdamiesi šventei, būtinai sudarykite svečių sąrašą – taip žinosite kiek kvietimų prireiks. Nenumatytam atvejui užsisakykite 2-3 kvietimais daugiau nei reikia. Įtraukus į sąrašą papildomus svečius, galbūt net pametus kvietimą, išvengsite papildomų rūpesčių užsakinėjant naują kvietimą.
Kvietimus įteikite iki vestuvių likus 1-2 mėnesiams. Kuo anksčiau juos įteiksite, tuo daugiau kviečiamų svečių šventėje dalyvaus, tačiau nederėtų persistengti ir kvietimus išsiųsti labai anksti.
Nėra nemandagu nekviesti svečių vien dėl to, kad patys buvote kviesti į jų vestuves.
Nemandagu prašytis kviečiamam į vestuves, nors ir puikiai pažįstatant jaunavedžius.

Kvietimo tekstas
Paprastai kvietimai rašomi trečiuoju asmeniu, kvietimo popieriaus, teksto spalvą gali riboti tik jūsų fantazija. Vestuvinio kvietimo tekstui dažnai parenkami neformalūs žodžiai, rašomos jausmus išreiškiančios eilės.
Bet kuriuo atveju kvietimo tekste svarbu nurodyti kviečiamųjų vardus, kur, kada ir į kieno vestuves jie kviečiami, pasirašyti. Tekstas kvietime gali būti rašomas ranka arba prie spausdinto teksto ranka įrašomi kviečiamų asmenų vardai ir pavardės (jei reikia). Jeigu pageidaujama, kad svečiai dalyvautų ir bažnytinėse ar civilinės registracijos apeigose, nurodykite jų datą, laiką ir vietą.
Data, laikas, gatvių numeriai rašomi žodžiu. Namų numeriai rašomi skaitmenimis. 

Partnerio kvietimas
Į kviečiamųjų sąrašą reikėtų įtraukti Jūsų svečių partnerius – nesvarbu, ar jie susituokę, susižadėję, ar tiesiog kartu gyvena. Jei pora yra vedusi ar gyvena kartu, įteikiamas vienas kvietimas, tačiau jei pora gyvena atskirai, kvietimai kiekvienam adresatui įteikiami atskirai. Jei kviečiama pora – vestuviniame kvietime nurodykite abu vardus.  Jei atsitiks taip, jog vienišas Jūsų draugas jau gavęs kvietimą dar iki vestuvių susiranda antrąją pusę – kvietimą papildykite žodžiu. Neprašykite vienišos moters atsivesti draugą – galite pastatyti ją į keblią padėtį. Verčiau subtiliai užsiminkite, kad prie stalo atsiras vietos ir jos palydovui.

Svečiai, kurie patys prašo leisti atsivesti draugą
Nemandagu prašyti būsimų sutuoktinių leisti į šventę atsivesti savo partnerį, tačiau mandagu tokiems svečiams atsakyti.

Šeimos kvietimas
Siunčiamas vienas kvietimas šeimai. Kvietime rašykite šeimos pavardę arba išvardinkite šeimos narių vardus – pirmiausia rašomi sutuoktinių vardai (moteris, vyras), tada vardijami vaikai. Pvz. Mielieji Sirtautai, arba Mielieji Rita, Giedriau, Linute ir Danai. Jei norite kviesti tik suaugusiuosius, tiesiog įrašykite jų vardus. Pvz. Mielieji Rita ir Giedriau. Jei šeimoje yra vyresnių, nei aštuoniolikos metų vaikų, ir, juo labiau, jei jie gyvena ne su tėvais, juos reikėtų kviesti atskirai.

Jei iš anksto žinoma, jog svečias negalės dalyvauti vestuvių ceremonijoje
Kartais būsimieji jaunavedžiai neįteikia kvietimų draugams, jei jaučia, jog pastarieji negalės dalyvauti. Tokiu atveju, vietoje kvietimo draugas turėtų gauti neįpareigojantį pranešimą apie vestuves.

Kvietimo siuntimas
Dažniausiai kvietimą stengiamasi įteikti kiekvienam svečiui asmeniškai. Tačiau, jei svečių daug, dalis iš jų gyvena toli ir juos sunku pasiekti kvietimus galima siųsti paštu. Reikėtų nepamiršti, jog siunčiant kvietimą paštu būtinas išorinis vokas, jis apsaugos kvietimą nuo sugadinimo, ištepimo, ant jo užrašomas adresatas, klijuojamas pašto ženklas. Vidinis vokas apsaugos patį kvietimą, jį reikėtų derinti prie paties kvietimo. Šio voko nederėtų užklijuoti.
Užsienio šalyse populiaru kartu su kvietimu įteikti svečių atsakymo kortelę, į kurią svečias įrašo savo atsakymą dalyvauti ar ne. Siunčiant kvietimus paštu, reikėtų nepamiršti, jog nuo korespondencijos svorio skiriasi ir siuntimo kaina. Būtų puiku, kvietimus siųsti registruotu laišku, tuomet būsite tikri, jog kvietimas tikrai įteiktas.

Ką daryti gavus kvietimą
Gavę kvietimą į jį atsakykite per 3-5 dienas. Tai galima padaryti ir telefonu. Padėkoję pasakykite, ar kvietimą priimate.  Į pobūvį nedera vestis nekviestų giminių ar draugų.  Vaikus galima vestis tik tada, jei jie yra kviečiami.  Jei paskutinę akimirką svarbus reikalas sukliudo eiti į pokylį, atvirai pasakykite apie tai šventės kaltininkams. Jei esate pakviesti į ceremoniją bažnyčioje, jos praleisti nevalia. Atvykdami tiesiai į pokylį, parodysite savo nepagarbą jauniesiems. Nedera vėluoti, taip pat negerai atvykti daug anksčiau, nei nurodyta kvietime. Jeigu dėl labai svarbios priežasties vėluosite, iš anksto atsiprašykite jaunavedžių. 

Jei pokylis neįvyks
Jei tektų atidėti arba atšaukti vestuves, kuo greičiau praneškite apie tai visiems kviestiesiems. 

Jei svečias neatsako
Susisiekite su svečiu jei jis ilgai neatsako į kvietimą – gali būti, jog kvietimo jis paprasčiausiai negavo.

Oficialus kvietimas

Prieš kiek laiko įteikti
Nemandagu svečią kviesti renginio išvakarėse – galima pamanyti, jog atsisakius kitam svečiui kviečiate šį. Kvietimus į priėmimą reikėtų įteikti prieš 2–3 savaites. Stenkitės kvietimus įteikti kiekvienam svečiui asmeniškai. Tačiau, jei svečių daug, juos sunku pasiekti – kvietimus galima siųsti paštu.

Kvietimo tekstas
Kvietimo dydis dažniausiai 100x210mm. Geros kokybės, storas popierius. Kvietime gali būti išspausdintas įmonės logotipas.Tekstas kvietime gali būti rašomas ranka arba spausdinamas.
Kvietime nurodykite kviečiamojo vardą ir pavardę, kreipinį, renginio progą (jei reikia), datą ir laiką, vietą, aprangos kodą (jei reikia), prašymą atsakyti, kviečiančiojo vardą ir pavardę. Jei svečias turi akademinių ar garbės titulų, juos reikia nurodyti, bet priskirti tik titulo turėtojui. Kreipinyje titulai rašomi netrumpinant.
Kvietime rašoma trečiuoju asmeniu.
Aprangos kodas (Frakas, Smokingas, Neoficiali), nurodomas apatiniame dešiniajame arba kairiajame kvietimo kampe.
Jei norima, kad svečias praneštų apie dalyvavimą ar nedalyvavimą, kvietimo kairiajame arba dešiniajame kampe apačioje rašoma R. S. V. P. (pranc.  prašome atsakyti, malonėkite atsakyti), taip pat nurodomi kontaktai, kuriais galima atsakyti.

Atsakymas į kvietimą
Apie tai, kad negalėsite dalyvauti, praneškite asmeniškai. Neatsakydami į asmenišką kvietimą išreikšite nepagarbą kviečiančiajam, todėl į tokį kvietimą būtina atsakyti.
Gavę kvietimą į jį atsakykite per 3-5 dienas. Atsakyme būtina padėkoti už kvietimą.
Jei kvietimas priimamas, derėtų pakartoti renginio datą, laiką ir vietą.  Renginio organizatoriai tai galės patikslinti, jei svečias bus kažką ne taip supratęs. Atsisakant dalyvauti nieko kartoti nereikia.
Atsisakydami dalyvauti pareikškite apgailestavimą ir trumpai paaiškinkite nedalyvavimo priežastį.

Apie autorių

etiketas

Nesvarbu, ar tai būtų darbo vieta, ar socialinė aplinka, ar net bendravimas internete, gero etiketo praktikavimas gali turėti teigiamos įtakos mūsų santykiams, bendravimui ir bendrai gerovei. Ši svetainė suteikia galimybę mokytis ir tobulėti visose etiketo srityse - nuo pagrindinių manierų, tokių kaip "prašau" ir "ačiū", iki sudėtingesnių klausimų, pavyzdžiui, kultūrinių skirtumų ir sudėtingų situacijų sprendimo.

Taigi, jei jums įdomu, koks yra etiketo vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje, ir norite pagerinti savo elgesį bei bendravimą su kitais, prisijunkite prie mūsų šioje tyrinėjimų ir atradimų kelionėje. Sugrąžinkime "etiketo" reikšmę ir paverskime jį kertiniu mūsų bendravimo ir santykių akmeniu.

Komentarai

Komentuoti